Tisak školskog časopisa te grafičko oblikovanje Preradović 2022.

Grafičko oblikovanje i tisak časopisa List učenika Osnovne škole Petra Preradovića – “Preradović 2022.”