Tisak brošure Poduzetničke zone Antunovac, grafičko oblikovanje, fotografiranje i tisak dijela brošure na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe.

Prelistaj brošuru