Grafička priprema i tisak Zbornika učeničkih radova Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača za 52. susrete literarnih družina „Preradovićev rođendan“.