Tisak FPZG hudica za Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.